EFFECTS

Softwarový nástroj EFFECTS je sofistikovaný, ale jednoduše použitelný program k analýze bezpečnosti. Program počítá efekty a důsledky uvolnění nebezpečných látek při nehodě.

Analýza bezpečnosti Nástroj EFFECTS je vytvořen pro každého kdo se zabývá, rozhoduje nebo provozuje výrobu, skladování nebo převoz nebezpečných materiálů. Tento pokrokový program umožňuje profesionální identifikaci nebezpečí, analýzu bezpečnosti, kontrolu bezpečnosti, kvantitativní analýzu rizika a plánování nouzových postupů. Ve všech těchto oblastech je program EFFECTS důležitým nástrojem, který umožňuje uživatelům předvídat, vypočítat a prezentovat fyzikální důsledky scénáře havárie toxických nebo hořlavých materiálů . Průhlednost použitých metod Jako nezávislá vědecká organizace zaručuje společnost TNO transparentnost a dohledatelnost metod použitých k analýze bezpečnostního rizika. K analýze důsledků havárie je použitá „Žlutá kniha (Yellow Book)“1, která obsahuje informace k modelům použitým k výpočtům fyzikálních důsledků pře nechtěném úniku nebezpečných chemikálií. „Zelená kniha (Green Book)“2 popisuje vztahy mezi fyzikálními jevy (tepelná radiace, exploze z přetlakování, toxické dávky) které vedou k havárii. Modely zabudované v nástroji EFFECTS jsou popsány detailně v těchto knihách. Kalkulace modelů a chemické databáze

Softwarový nástroj nabízí více než 50 různých modelů několika následujících typů:

 • Uvolnění látky
 • Odpařování látky
 • Oheň
 • Exploze
 • Disperze
 • Poškození

Výstupy modelů mohou sloužit jako vstupní data do dalších modelů pomocí metody „linking“. Pomocí této metody může být stopován celý řetězec událostí od prvotního úniku až po fyzikální důsledky havárie jako přetlak, exploze nebo toxické účinky. Uživatel má plně pod kontrolou každý model a jeho jednotlivá propojení. Jako nadstavba metody manuálního propojení modelů nabízí EFFECTS metodu kombinování modelů v plně automatickém procesu. Výsledky se tak dostaví pouze po několika kliknutích myší. Tento software je dodávaný s chemickou databází čítající více jak 2200 toxických a hořlavých látek spolu s jejich termodynamickými vlastnostmi. Integrovaný editor materiálů umožňuje vytvoření vlastních chemikálií.

Jednoduše použitelný nástroj

Softwarové rozhraní programu EFFECTS je vhodné jak pro odborníky, tak i pro příležitostné uživatele. Program nabízí tři úrovně fungování (novice/normal/expert) a umožňuje implicitní (default) nastavení u všech modelů. Výsledky jsou prezentovány formou grafů, reportů a křivek v mapových podkladech. Sofistikovaný nástroj GIS (Geographical Information Sustem) je přímo vestavěn v programu, a tak je jednoduše možné doplnit výsledky analýzy o podklady z GIS, Google Earth nebo souborů ESRI. Program pracuje pod operačním systémem Windows 7© a spolu s Microsoft Office©lze velice rychle a efektivně provádět profesionální zprávy.

 • AEROSOLY +

  Komplexní poradenství v oblasti měření přírodního a antropogenního nebo průmyslového aerosolu Read More
 • BOZP +

  Poradenství a odborný servis zaměřený na zajištění úkolů zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Read More
 • RISKCURVES +

  Kompletní řešení kvantitativní rizikové analýzy Read More
 • EFFECTS +

  Nástroj pro předvídání důsledků havárií Read More
 • TISK +

  Zajišťujeme sazbu a tisk knih, časopisů, výrobu propagačních materiálů, letáků, plakátů, sazbu časopisů, marketingových předmětů. Read More
 • 1
AEROSAFE
PROVÁDÍME KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI MĚŘENÍ PŘÍRODNÍHO, ANTROPOGENNÍHO NEBO PRŮMYSLOVÉHO AEROSOLU. JSME SCHOPNI PORADIT A ZAJISTIT ODPOVÍDAJÍCÍ TECHNIKU MĚŘENÍ A PROVÉST KOMPLETNÍ CHARAKTERIZACI MĚŘENÝCH ČÁSTIC.